มีการจองห้องประชุมทั้งหมด 91 ครั้ง
ขณะนี้ รออนุมัติการจอง 6 รายการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลเชิงทะเล
โทร. 076-324440
แฟกซ์ 076-325292
Email: info@cherngtalaymuni.go.th
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเชิงทะเล
  • - ประชุมได้สูงสุด: 300 คน
  • - อุปกรณ์ :
  • - เวลาทำการ 08:30 - 22:00 น.
2561  
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
 
2560
อา. 1 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 2 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 3 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 4 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 5 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 6 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 7 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 8 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 9 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 10 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 11 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 12 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 13 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 14 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 15 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 16 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 17 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 18 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 19 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 20 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 21 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 22 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 23 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 24 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 25 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 26 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 27 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 28 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 29 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 30 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 31 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 1 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 2 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 3 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 4 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 5 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 6 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 7 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 8 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 9 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 10 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 11 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 12 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 13 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 14 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 15 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 16 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 17 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 18 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 19 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 20 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 21 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 22 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 23 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 24 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 25 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 26 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 27 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 28 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 29 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 30 พ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 1 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 2 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 3 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 4 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 5 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 6 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 7 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 8 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 9 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 10 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 11 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 12 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 13 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 14 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 15 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 16 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 17 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 18 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 19 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 20 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 21 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 22 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 23 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 24 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 25 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 26 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 27 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 28 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 29 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 30 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 31 ธ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
2561
จ. 1 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 2 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 3 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 4 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 5 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 6 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 7 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 8 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 9 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 10 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 11 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 12 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 13 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 14 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 15 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 16 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 17 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 18 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 19 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 20 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 21 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 22 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 23 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 24 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 25 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 26 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 27 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 28 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 29 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 30 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 31 ม.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 1 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 2 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 3 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 4 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 5 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 6 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 7 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 8 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 9 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 10 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 11 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 12 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 13 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 14 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 15 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 16 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 17 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 18 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 19 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 20 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 21 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 22 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 23 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 24 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 25 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 26 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 27 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 28 ก.พ.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 1 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 2 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 3 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 4 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 5 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 6 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 7 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 8 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 9 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 10 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 11 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 12 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 13 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 14 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 15 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 16 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 17 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 18 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 19 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 20 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 21 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พฤ. 22 มี.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 23 มี.ค.